iNStAGRAM + WeBsite
Bedenken > Ontwerpen > Maken > Testen > Analyseren > verbeteren
GO
Mobiele
website Design
poRtfolio
tablet
website Design
poRtfolio
Gebruikerservaring
Website Analytics + testing
PoRtfolio
Previous
Next

Gedesignd door

Devoked

Gedesignd door

Devoked

Probleem oplossen

Gebruikers binnenwereld

Devoked achter de schermen

Gebruiker ervaart een probleem

Er ontstaat een behoefte

Doelgroep analyse
Bedrijfsanalyse

Drukt op link

Gebruikers binnenwereld

Devoked achter de schermen