CombiDeal: Onderzoek + Ontwikkeling

Deep dive: 1-1 begeleiding > Deskresearch > Fieldresearch > Data Analyse > Data Interpretatie > Conclusies > Aanbevelingen > Mapping > Proof of concepts > Brainstorm Workshop > Huisstijl > Mock-up’s > Wireframes > Prototypes >  Final

Gedesignd door

Devoked

Gedesignd door

Devoked

Gedesignd door

Devoked

Probleem oplossen

Gebruikers binnenwereld

Devoked achter de schermen

Gebruiker ervaart een probleem

Er ontstaat een behoefte

Doelgroep analyse
Bedrijfsanalyse

Drukt op link

Gebruikers binnenwereld

Devoked achter de schermen