(on)bekend

Het onbekende is waar de ervaring uiteindelijk plaatsvindt in de omgeving (environment).

Er zijn vier kwadranten te onderscheiden, namelijk het:

– Bekende bekende
– Onbekende bekende
– Bekende onbekende
– Onbekende onbekende

Kwadranten

Bekende bekende

Inner circle

Onbekende bekende

Context

Bekende onbekende

Onbekende onbekende

Onder bewustzijn

Gedesignd door

Devoked

Gedesignd door

Devoked

Gedesignd door

Devoked

Probleem oplossen

Gebruikers binnenwereld

Devoked achter de schermen

Gebruiker ervaart een probleem

Er ontstaat een behoefte

Doelgroep analyse
Bedrijfsanalyse

Drukt op link

Gebruikers binnenwereld

Devoked achter de schermen